Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK nabízí:

možnost zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Poskytovatelem služby je Centrum dětských odborových zdravotnických služeb Brno, p.o.

Dětské centrum slouží jako denní stacionář pro tělesně hendikepované děti nebo děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jedná se o kombinaci péče rehabilitační, logopedické, psychologické a péče ošetřovatelské. Toto centrum je informačním, ale i vzdělávacím centrem, které pořádá aktivity pro pečující odborníky a rodiny dětí se zdravotním postižením.

Kromě rehabilitačního centra je nově otevřeno Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Rehabilitační centrum poskytuje edukační pobyty, kde se rodiče učí správně cvičit se svým dítětem. Pobyty jsou určeny pro mimobrněnské rodiče s dětmi, kteří ve svém místě bydliště nemají možnost odborné rehabilitace. 

Informační leták k nahlédnutí ZDE:

Více informací naleznete na www.cdozs.cz 

EUROKLÍČ

Nově je Euroklíč k dispozici na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, referát péče o osoby se zdravotním postižením, u paní Evy Olivové. Koliště 19, 1. patro, dv. č. 116. Klíč se vydává občanům zdarma.  Kromě držitelů průkazů  TP, ZTP a ZTP/P se klíč vydává také onkologickým pacientům, stomikům, při onemocnění diabetes a rodičům s dětmi do 3 let.  

Realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz/, kde získáte více informací. Či webové stránky věnované přímo Euroklíči, aneb konec bloudění http://www.eurokeycz.com/

Informační leták k dispozici ZDE

Informační portál pro zdravotně postižené

Webový portál Ligy vozíčkářů http://ligavozick.skynet.cz/ip/ nabízí přehledné informace a rady pro život s postižením.

Můžete zaslat svůj dotaz do internetové poradny, případně na e-mail poradna@ligavozic.cz nebo kontaktovat přímo prostřednictvím bezplatné telefonní linky na čísle 800 100 250.

VŠE O BARIÉRÁCH

Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu - ke stažení ZDE

Mapa bezbariérové přístupnosti centra města Brna - mapa ke stažení

V rámci projektu proběhlo mapování bezbariérové přístupnosti veřejných objektů v centru města Brna. Popis přístupnosti všech mapovaných budov naleznete na webových stránkách občanského sdružení Liga vozíčkářů, se kterým město Brno na projektu spolupracovalo. http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php

Na webové stránce http://kony.wz.cz/bariery.htm najdete informace o architektonických bariérách v Brně, seznamy ozvučených přechodů a veřejnosti přístupných budov, informace o městské hromadné dopravě v Brně, něco málo z dění kolem zrakově postižených a dalších užitečných informací navíc.

Portál práce pro zdravotně postižené

Projekt Konta BARIÉRY http://burzaprace.kontobariery.cz

V sekci Pracovní nabídky jsou uveřejněny konkrétní pracovní pozice určené lidem se zdravotním handicapem. Konto BARIÉRY se nově rozhodlo zpřístupnit portál všem, kdo by na něj chtěli umístit odkaz na svůj web s pracovními nabídkami pro handicapované či se životopisy uchazečů. Novinkou je sekce Poradna, která nabízí rady a tipy pro uchazeče při hledání zaměstnání. Je zde prostor pro výměnu zkušeností a užitečné odkazy. Přibyla sekce Vzdělávání s informacemi o aktuálně vypsaných kurzech IT, jazyků a dalších kurzech, konferencích, školeních, seminářích atd. Jednou z nabízených aktivit je i workshop s názvem Nebojte se zaměstnávat člověka se zdravotním handicapem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do 31.12.2012 bylo nutné vyměnit označí 01 (modrobílý znak vozíčkáře) za parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (07). Používání označení 01 (modrobílý znak vozíčkáře) je nyní (r. 2013 a následující) protizákonné, jeho používáním se uživatel dopouští přestupku a hrozí pokuta i odtažení auta. Výměnu parkovacího znaku 01 za parkovací znak 07 lze stále (r. 2013) provést.

Parkovací průkaz opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání (pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné). Takto označená vozidla mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

Výměna probíhá na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, přízemí, dv. č. 07

S sebou je nutné mít:

Občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, stávající označení a jednu fotografii (rozměrově jako na občanský průkaz). Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P musí přijít osobně. Kromě fotografie musí být parkovací průkaz vlastnoručně podepsán.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz