Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK nabízí:

možnost zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Poskytovatelem služby je Centrum dětských odborových zdravotnických služeb Brno, p.o.

Dětské centrum slouží jako denní stacionář pro tělesně hendikepované děti nebo děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jedná se o kombinaci péče rehabilitační, logopedické, psychologické a péče ošetřovatelské. Toto centrum je informačním, ale i vzdělávacím centrem, které pořádá aktivity pro pečující odborníky a rodiny dětí se zdravotním postižením.

Kromě rehabilitačního centra je nově otevřeno Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Rehabilitační centrum poskytuje edukační pobyty, kde se rodiče učí správně cvičit se svým dítětem. Pobyty jsou určeny pro mimobrněnské rodiče s dětmi, kteří ve svém místě bydliště nemají možnost odborné rehabilitace. 

Informační leták k nahlédnutí ZDE:

Více informací naleznete na www.cdozs.cz 

EUROKLÍČ

Nově je Euroklíč k dispozici na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, referát péče o osoby se zdravotním postižením, u paní Evy Olivové. Koliště 19, 1. patro, dv. č. 116. Klíč se vydává občanům zdarma.  Kromě držitelů průkazů  TP, ZTP a ZTP/P se klíč vydává také onkologickým pacientům, stomikům, při onemocnění diabetes a rodičům s dětmi do 3 let.  

Realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz/, kde získáte více informací. Či webové stránky věnované přímo Euroklíči, aneb konec bloudění http://www.eurokeycz.com/

Informační leták k dispozici ZDE

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

www.spmp-brno.cz a www.spmpcr.cz

Sdružení bylo ustaveno v roce 1971 a v současné době sdružuje 480 členů a přes 380 postižených osob. Ve své činnosti se SPMP Brno zaměřuje převážně na postižené, kteří jsou v péči rodiny, a intenzivně se zabývá projekty na zlepšení péče o starší postižené v době, kdy o ně již nemohou pečovat rodiče.

Projekt DOBROMYSL.CZ

http://www.dobromysl.cz/ je internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu - a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti.

Tematicky pokrývá hlavní oblasti života jako jsou rodina, vztahy, škola, práce, bydlení, zájmy, zdraví či právo, a zaměřuje se přitom především na možnosti začlenění člověka s postižením do běžného života, jeho přirozené fungování v rámci sousedství, komunity.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do 31.12.2012 bylo nutné vyměnit označí 01 (modrobílý znak vozíčkáře) za parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (07). Používání označení 01 (modrobílý znak vozíčkáře) je nyní (r. 2013 a následující) protizákonné, jeho používáním se uživatel dopouští přestupku a hrozí pokuta i odtažení auta. Výměnu parkovacího znaku 01 za parkovací znak 07 lze stále (r. 2013) provést.

Parkovací průkaz opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání (pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné). Takto označená vozidla mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

Výměna probíhá na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, přízemí, dv. č. 07

S sebou je nutné mít:

Občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, stávající označení a jednu fotografii (rozměrově jako na občanský průkaz). Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P musí přijít osobně. Kromě fotografie musí být parkovací průkaz vlastnoručně podepsán.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz