Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Doprava

Služba SENIOR BUS

Služba SENIOR BUS je určena pro občany města Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P včetně jedné doprovázející osoby. Více informací ZDE v letáčku Dopravního podniku města Brna a.s.

Informace o dopravě pro tělesně postižené naleznete ZDE

Informace o dopravním asistentovi naleznete ZDE

Spoje s nízkopodlažními vozidly jsou vyznačeny přímo v jízdních řádech jednotlivých linek (jízdní řád je rovněž k dispozici v informační kanceláři DPMB, a.s.).

Jízdní řád speciálních autobusů pro osoby s tělesným postižením č. 81 a 82 naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna www.dpmb.cz, v kapitole "Jízdní řády- ke stažení". Linky 81 a 82 jsou přístupné všem cestujícím, přednost však mají držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. Invalidé mohou nastupovat a vystupovat i na zastávkách jiných linek IDS, které leží na trase linek 81 a 82, a to pouze na znamení.

Společnost HelpnuTi s.r.o. nabízí bezbariérovou dopravu, která se zaměřuje na přepravu imobilních osob, ZTP, ZTP-P, seniorů se senior pasem i studentů s kartou ISIC. Bezbariérová doprava HelpnuTi slouží také k přepravě vodících a asistenčních psů a jako nouzová odtahová služba v případě poruchy invalidního vozíku, skůtru nebo kočárku. Vozidlo je vybaveno speciální nájezdovou rampou a umožňuje převoz jednoho vozíčkáře a dvou dalších chodících osob (mimo řidiče) nebo čtyř chodících osob v případě varianty bez vozíčkáře. Více informací na http://www.helpnuti.cz/

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK nabízí:

možnost zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Poskytovatelem služby je Centrum dětských odborových zdravotnických služeb Brno, p.o.

Dětské centrum slouží jako denní stacionář pro tělesně hendikepované děti nebo děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jedná se o kombinaci péče rehabilitační, logopedické, psychologické a péče ošetřovatelské. Toto centrum je informačním, ale i vzdělávacím centrem, které pořádá aktivity pro pečující odborníky a rodiny dětí se zdravotním postižením.

Kromě rehabilitačního centra je nově otevřeno Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Rehabilitační centrum poskytuje edukační pobyty, kde se rodiče učí správně cvičit se svým dítětem. Pobyty jsou určeny pro mimobrněnské rodiče s dětmi, kteří ve svém místě bydliště nemají možnost odborné rehabilitace.

Informační leták k nahlédnutí ZDE:

Více informací naleznete na www.cdozs.cz

Liga vozíčkářů v rámci sociální rehabilitace nabízí řadu kurzů

Nevyznáte se ve světě osobních financí? Tápete v pracovněprávních vztazích? Chcete se dozvědět, co je to vlastně ta důchodová reforma a jak se týká právě vás? Sociální rehabilitace Ligy vozíčkářů nabízí pestrou paletu kurzů, které vám pomůžou získat přehled v praktických informacích pro samostatný život. Pokud máte zájem, stačí nás kontaktovat. Semináře jsou zdarma a jsou určeny pro lidi se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé situaci.

Liga vozíčkářů nabízí semináře na téma:

Dávky hmotné nouze – dozvíte se, jak vám může stát finančně pomoct.

Pracovněprávní minimum – budete znát pojmy jako minimální mzda, výpovědní lhůta, zkušební doba a mnohem víc.

Důchodová reforma – dozvíte se, jak funguje 2. pilíř penzijního pojištění, zjistíte, jaké má výhody a nevýhody, abyste se mohli správně rozhodnout.

Finanční gramotnost – seznámíte se s pojmy jako jsou domácí rozpočet, bankovní účty, tipy jak spořit a další.

Jak na pracovní pohovor – nejen, že se dozvíte, jak pohovor probíhá, ale hlavně si ho budete moct vyzkoušet.

Komunikace se zaměstnavatelem –vyzkoušíte si komunikaci se zaměstnavatelem v různých situacích, např. telefonicky, při prvním setkání a další.

Pro bližší informace kontaktujte Hanu Duchoňovou, vedoucí služby sociální rehabilitace (hana.duchonova@ligavozic.cz, mob.: +420 777 010 334, tel.: +420 537 021 485). Více informací najdete ZDE.

Liga vozíčkářů nabízí:

osobám se zdravotním postižením trávit aktivně svůj volný čas:

v dopoledních hodinách v Centru denních služeb, kde naleznete nabídku vzdělávacích, výtvarných a volnočasových aktivit (nácvik péče o domácnost, výroba dekoračních předmětů, domácí a řemeslné práce, možnost práce na PC, promítání filmů, neformální setkání atd.)

Více informací naleznete na http://www.ligavozic.cz/klienti/centrum-dennich-sluzeb

Zároveň nabízíme výcvik asistenčních psů zdarma pro lidi se zdravotním postižením. Více informací zde: http://www.ligavozic.cz/klienti/asistencni-psi

EUROKLÍČ

 

Nově je Euroklíč k dispozici na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, referát péče o osoby se zdravotním postižením, u paní Evy Olivové. Koliště 19, 1. patro, dv. č. 116. Klíč se vydává občanům zdarma.  Kromě držitelů průkazů  TP, ZTP a ZTP/P se klíč vydává také onkologickým pacientům, stomikům, při onemocnění diabetes a rodičům s dětmi do 3 let.

Realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz/, kde získáte více informací. Či webové stránky věnované přímo Euroklíči, aneb konec bloudění http://www.eurokeycz.com/

Informační leták k dispozici ZDE

Informační portál pro zdravotně postižené

Webový portál Ligy vozíčkářů http://ligavozick.skynet.cz/ip/ nabízí přehledné informace a rady pro život s postižením.

Můžete zaslat svůj dotaz do internetové poradny, případně na e-mail poradna@ligavozic.cz nebo kontaktovat přímo prostřednictvím bezplatné telefonní linky na čísle 800 100 250.

Bezbariérová přístupnost města

Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu - ke stažení ZDE

Mapa bezbariérové přístupnosti centra města Brna - mapa ke stažení

V rámci projektu proběhlo mapování bezbariérové přístupnosti veřejných objektů v centru města Brna. Popis přístupnosti všech mapovaných budov naleznete na webových stránkách občanského sdružení Liga vozíčkářů, se kterým město Brno na projektu spolupracovalo. http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do 31.12.2012 bylo nutné vyměnit označí 01 (modrobílý znak vozíčkáře) za parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (07). Používání označení 01 (modrobílý znak vozíčkáře) je nyní (r. 2013 a následující) protizákonné, jeho používáním se uživatel dopouští přestupku a hrozí pokuta i odtažení auta. Výměnu parkovacího znaku 01 za parkovací znak 07 lze stále (r. 2013) provést.

Parkovací průkaz opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání (pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné). Takto označená vozidla mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

Výměna probíhá na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, přízemí, dv. č. 07

S sebou je nutné mít:

Občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, stávající označení a jednu fotografii (rozměrově jako na občanský průkaz). Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P musí přijít osobně. Kromě fotografie musí být parkovací průkaz vlastnoručně podepsán.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz