Osoby se smyslovým postižením

Osoby se smyslovým postižením

Sluchově postižení

Telekomunikační centrum neslyšících (TKCN)

= online tlumočnická služba Unie neslyšících Brno, z.s. Nabízíme online tlumočení znakového jazyka přes počítačové programy Skype, OoVoO, Facetime. Dále nabízíme online tlumočení textovou (chatovací) formou, tato služba se jmenuje S-linka.

Jak kontaktovat online tlumočnickou službu?

Skype uživatelské jméno:        unieneslysicibrno / unieneslysicibrno2

OoVoO uživatelské jméno:       unieneslysicibrno / unieneslysicibrno2

Facetime:                              tkcn@tkcn.cz

S-linka:                                  http://www.tkcn.cz/ (šedý rámeček S-linka)

Unie neslyšících Brno, o.s. – Katalog komunikačních a kompenzačních pomůcek

Katalog komunikačních a kompenzačních pomůcek provozuje Unie neslyšících Brno, sociální podnik s.r.o., dostupné na http://www.pomuckyproneslysici.cz/

Odkaz na komunikačně bezbariérové prostory: http://www.pomuckyproneslysici.cz/bezbarierovost/s33


Zrakově postižení

Na webové stránce http://bariery.centrumpronevidome.cz najdete informace o architektonických bariérách v Brně, seznamy ozvučených přechodů a veřejnosti přístupných budov, informace o městské hromadné dopravě v Brně, něco málo z dění kolem zrakově postižených a dalších užitečných informací navíc.


Publikace o kompenzačních pomůckách pro osoby se zrakovým postižením

http://pomucky.blindfriendly.cz

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz