Osoby se smyslovým postižením

Osoby se smyslovým postižením


Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
AGAPO
AGAPO § 70 sociální rehabilitace
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
CELSUZ - Odborné sociální poradenství § 37 odborné sociální poradenství
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 37 odborné sociální poradenství
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 45 centra denních služeb
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 70 sociální rehabilitace
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 54 raná péče
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích § 44 odlehčovací služby
Česká unie neslyšících - oblastní organizace Brno
CSS ČUN Brno SAS § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Česká unie neslyšících - oblastní organizace Brno
CZSP ČUN § 56 tlumočnické služby
Domov pro mne, z.s.
Domov pro mne, z.s. - osobní asistence § 39 osobní asistence
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé - aktivizace § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé - asistence § 42 průvodcovské a předčitatelské služby
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé - poradny § 37 odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé - rehabilitace § 70 sociální rehabilitace
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
HapAteliér - výtvarně a řemeslně zaměřená dílna pro nevidomé § 67 sociálně terapeutické dílny
Milan Dvořák, škola pro výcvik vodicích psů
Milan Dvořák, škola pro výcvik vodicích psů neregistrovaná služba
Podané ruce - osobní asistence
Osobní asistence Brno § 39 osobní asistence
LORM - Společnost pro hluchoslepé
Poradenské centrum Brno § 37 odborné sociální poradenství
LORM - Společnost pro hluchoslepé
Francouzská 57, Brno 602 00
Poradenské centrum Brno § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
celkem 37 záznamů
Strana: 1 | 2 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz