Senioři

Senioři


Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
Židovská obec Brno
Agentura JAS § 40 pečovatelská služba
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
CELSUZ - Odborné sociální poradenství § 37 odborné sociální poradenství
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí
Centrum denních služeb § 45 centra denních služeb
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Centrum denních služeb Brno § 45 centra denních služeb
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
CHPS - Brno - charitní pečovatelská služba § 40 pečovatelská služba
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Chráněné bydlení sv. Anežky § 51 chráněné bydlení
Centrum pro rodinu a sociální péči
CRSP -sociálně aktivizační služby pro seniory § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
LUMINA
Domov NORBERTINUM § 49 domovy pro seniory
LUMINA
Domov NORBERTINUM § 50 domovy se zvláštním režimem
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Domov pokojného stáří Kamenná § 49 domovy pro seniory
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Domov pokojného stáří Kamenná § 50 domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Foltýnova
Domov pro seniory Foltýnova § 49 domovy pro seniory
Domov pro seniory Holásecká
Domov pro seniory Holásecká § 49 domovy pro seniory
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka § 49 domovy pro seniory
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka § 50 domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka, středisko Štefánikova § 50 domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Koniklecová, p.o.
Domov pro seniory Koniklecová § 49 domovy pro seniory
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů § 50 domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí § 49 domovy pro seniory
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí § 50 domovy se zvláštním režimem
celkem 89 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz