Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

webové stránky www.spolecnedetem.cz

Od března 2013 jsou v provozu nové webové stránky www.spolecnedetem.cz. Webový portál je určen pro rodiče předškolních dětí. Cílem je zprostředkovat co nejširší nabídku různých forem péče o dítě v rámci společného systému. Informace pro poskytovatele péče o dítě k registraci na webu je k dispozici ZDE

www portál Šance dětem nabízí pomoc rodinám při řešení problémů

V září 2011 byl spuštěn nový informační portál www.SanceDetem.cz - umožňuje zorientovat se v problematice ohrožených dětí v ČR a rodinám a jejich okolí poskytuje odpovědi na otázky, kdy a kde hledat pomoc při řešení obtíží, ve kterých se octli.

FAMILY POINT ... místo pro rodinu

Cílem projektu je vytvoření sítě míst v městě Brně, označených logem „Family Point", které nabídnou informace související s fungováním rodiny v průběhu jejího vývoje. Součástí každého Family Pointu je prostor pro přebalení a nakojení dětí.
Prostřednictvím Family Pointu město Brno komunikuje s rodinami a zjišťuje jejich potřeby.

www.familypoint.cz

- informace, nasměrování a pomoc v oblastech života rodin - služby prorodinných organizací - zprostředkování poradenství (rodinné, sociální, psychologické, právní) - zprostředkování pomoci při řešení obtíží (vztahové, výchovné, sociální, zdravotní ) - poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání - možnost přebalení a nakrmení dětí, dětský koutek, prostor pro setkávání - možnost zřízení rodinného pasu

Mapa míst přátelských rodině v centru města Brna

Mapa ke stažení

Rodinná politika města Brna

Informace o komplexní rodinné politice města Brna najdete na stránkách www.brno-prorodiny.cz

Koncepce rodinné politiky města Brna - dokument schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 27. 5. 2008.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz