Banner

Správní rada a kontakty

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je právnickou osobou založenou podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Základním dokumentem nadačního fondu je „Statut sociálního nadačního fondu „Domovy potřebných“.

Nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. Statutárním zástupcem je předsedkyně správní rady, kterou jmenuje a odvolává správní rada.

Předsedkyně správní rady

JUDr. Jitka Tesařová, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb

Místopředsedkyně správní rady

PhDr. Zdenka Hašová, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb

Členové správní rady

Bc. Miloslav Humpolíček, člen Zastupitelstva města Brna, místopředseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Ludvík Kadlec, předseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

prof. PhDr. Libor Musil, Csc., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, člen Vědecké rady FSS

Lea Janků, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Referátu péče o osoby se zdravotním postižením

Revize

Jana Svozilová, Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena správní rady.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz