Banner

SOCIÁLNÍ NADAČNÍ FOND MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Mečová 5, 602 00 Brno
JUDr. Jitka Tesařová, předsedkyně správní rady
tel: +420 542 173 758, mobil +420 731 486 740
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2141329001/5500
IČ: 605 54 410

 

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje (dále jen nadační fond) je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna (původně jako nadace, která byla k 15. 12. 1998 transformována na nadační fond).

Nadační fond byl zřízen městem a funguje za účelem:
- získávat finanční prostředky na sociální služby a fungovat jako doplňkový zdroj prostředků na rozvoj sociální péče v Brně;
- usnadnit proces přijímání a poskytování darů účelově určených i zařízením zřízeným městem Brnem;
- podporovat stávající síť zařízení sociální péče ve městě a případně vznik nových, dosud v Brně chybějících;
- podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně;
- k dlouhodobé strategii nadačního fondu patří rovněž podpora vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách;                                                                                                                         - pomoc občanům v obtížných životních situacích formou nadačních příspěvků.

V letech 2005 - 2007 realizoval nadační fond projekt Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce neziskových organizací na území města Brna financovaný ze Společného regionálního operačního programu, grantového schématu Jihomoravského kraje Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji a obdržel dotaci ve výši 2 564 734 Kč. Statutární město Brno bylo partnerem projektu bez finančního příspěvku. I po skončení projektu a tím i finanční podpory procesu ze zdrojů EU se nadační fond i nadále aktivně podílí na procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a je významným partnerem na poli sociální péče. Více informací o projektu ZDE.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz