Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Azylový dům pro mladé dospělé

PoskytovatelStatutární město Brno
Sociální služba§ 57 azylové domy
Registrační číslo1735345
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníJan Gajdziok Mgr.
AdresaCelní 3, Brno 61500 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon543 210 670
Emailjan.gajdziok@centrum.cz
Webwww.brno.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůděti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
Věková kategoriemladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacitapočet klientů - 10, počet lůžek - 10
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta50 Kč za noc.
Bezbariérovostne

Popis 

- poskytnutí ubytování, zajištění stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - řízené aktivity v pracovních dnech (komunitní práce, zájmová činnost, samostudium, sociálně psych. výcvik, atp.) - poradenství a pomoc při volbě studijního oboru, - pomoc při znovuzapojení do přípravy na budoucí povolání u těch, kteří z různých důvodů selhávají - odborná pomoc při studiu (doučování), dohled nad docházkou, spolupráce s učiteli a výchovnými poradci, - zprostředkování absolvování rekvalifikačních kurzů, - program výcviku pracovních dovedností a vytváření pracovních návyků - dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku - individuální psychologické poradenství a psychoterapie - sociální poradenství, (externě právní poradenství) - pomoc při řešení následků trestné činnosti – zprostředkování narovnání, umožnění výkonu OPP, zajištění účasti v probačním a resocializačním programu - pomoc při zlepšování kontaktů a vztahů se zákonnými zástupci – individuální práce, motivace a zajištění rodinného poradenství, zlepšení podmínek pro návrat do rodiny, - pomoc při zajišťování finančních prostředků (sociální dávky, brigády …) - odborné individuální výchovné působení (změna názorů, postojů a hodnotových orientací) - vytvoření podnětného výchovného prostředí - dodržování pravidel chování, vnitřního režimu, čistoty a hygieny, atd., - umožnění kvalitního trávení volného času – nízkoprahový klub, sportovní a kulturní aktivity, víkendové a prázdninové aktivity, - pomoc při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu v AD

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz