Banner

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Právní předpisy

 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“)
 • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen „vyhláška“)


Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje

 • příspěvek na mobilitu,
 • příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Bližší informace o jednotlivých typech dávek naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Kompetence

 • krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen „krajské pobočky ÚP“)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán


Oprávněné osoby


Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek:

 1. osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt,
 2. osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
 3. cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
 4. občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
 5. rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
 6. cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu, a to, pokud má bydliště na území ČR. Bydliště je vyjádřením spjatosti s ČR.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz