Banner

Dotační program města Brna na sociální služby - program I.

Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018 k dispozici ZDE

- odkaz na Odbor sociálních věcí JMK (Pravidla síťování, přílohy a formuláře): http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=330121&TypeID=2

Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017 k dispizici ZDE

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb k dispozici ZDE

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (nahrazující "Metodiku") jsou k dispozici ZDE

Základní podporovaná síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017

Základní podporovaná síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2016

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

schválené Zastupitelstvem města Brna dne 23. června 2015, s účinností ode dne schválení.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A společná ustanovení

schválená Radou města Brna dne 30. června 2015, s účinností ode dne schválení.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část B zvláštní ustanovení pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby - program I

schválená Radou města Brna dne 30. června 2015, s účinností ode dne schválení.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz