Banner

Dotační program města Brna pro doplňující služby v sociální oblasti - program II.

Závěrečné vyúčtování finanční  dotace poskytnuté z rozpočtu  města Brna v roce 2016 (program II)

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta z rozpočtu města Brna pro rok 2016 neinvestiční dotace k zajištění činností, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II), že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. ledna 2017. Vyúčtování je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické (formuláře a účetní kniha) zasláním na e-mail starkova.jana@brno.cz.

Formuláře k vyúčtování naleznete ZDE (pozor - excelová tabulka obsahuje více listů) a ZDE

Nejpozději do 31. 1. 2017 je příjemce rovněž povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace. V roce 2017 na účet Magistrátu města Brna č. 111350222/0800, var. symbol 7200. Současně žádáme o písemné informování Odboru sociální péče MMB o provedení této platby.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, 2. patro, dv. č. 215 nebo 216
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, Koliště 19, 601 67 Brno


Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A společná ustanovení

schválená Radou města Brna dne 30. června 2015, s účinností ode dne schválení

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část B zvláštní ustanovení pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II

schválené Radou města Brna dne 30. června 2015, s účinností ode dne schválení

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna sděluje, že je možné předložit žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 pro nestátní neziskové organizace, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují - program II.

Termín podávání žádostí je od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016.

Formuláře ke stažení:

Vyhlášení dotačního řízení - program II na rok 2017

Pokyny pro dotační řízení OSP MMB pro rok 2017 - program II

Projektová fiche - žádost o dotaci na rok 2017

Příloha projektové fiche 2017 - finanční zajištění projektu

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2011 - program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2012 - program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2013 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2014 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2015 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2016 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je dpolňují pro rok 2017 - program II.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz