Aktuality

10. června 2021
Těsně před zabydlením jsou další dva kompletně zrekonstruované domy v majetku města Brna. Celkem dvacet čtyři bytů na Křenové a Vlhké zabydlí převážně samoživitelé se svými dětmi. Sedm bytů pro osamělé rodiče s dětmi…
2. června 2021
Denní centrum pro lidi bez přístřeší v areálu židenických kasáren na Svatoplukově nadále poskytuje své služby. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit dotaci Spolku křesťanské pomoci Bučovice, který centrum od loňska provozuje. Dotace milion…
2. června 2021
Dokument Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030, který dnes doporučili radní ke schválení zastupitelům, představuje ucelený koncept sociální politiky ve městě pro nastávající dekádu. Komplexnost systému sociální politiky…
19. května 2021
Od roku 2019 se město Brno spolu s dalšími organizacemi podílí na podpoře a pomoci neformálně pečujícím. Nyní radní schválili prodloužení spolupráce až do konce roku 2023. Neformální pečující se významně podílejí na péči o osoby se zdravotním postižením…
19. května 2021
Nový domov je název projektu neziskové organizace Tady to mám rád z. s., která se zabývá podporou a inkluzí lidí s poruchou autistického spektra (PAS) do společnosti. Radní dnes schválili návratnou finanční výpomoc…
19. května 2021
Vedení města představilo návrh smlouvy o spolupráci a závazku budoucího provozování s Domem pro Julii, z. ú., která přesně stanoví závazky jednotlivých stran při výstavbě i provozování dětského hospice. Nové ustanovení ošetřuje přípravu a realizaci…
14. května 2021
(ral) – Dvanáct jednotek v kompletně zrekonstruovaných domech na Vlhké a Křenové je právě teď k mání pro osamělé rodiče s dětmi. Nabídka je otevřená do 20. května, z přihlášek se bude vybírat losem.  Sedm bytů pro samoživitele nabízí…
12. května 2021
Premiéra opery Evžen Oněgin, která se konala v březnu v Národním divadle Brno, ukázala nejen krásu Čajkovského hudby, ale i přispěla potřebným. Vstupenky na online představení měly charitativní charakter a výtěžek 119 500 korun využije Sociální nadační…
5. května 2021
Stárneme spolu je projekt finanční podpory veterinární péče pro psy a kočky patřící seniorům ve finanční a sociální tísni. Díky podpoře Vancouver Foundation má nyní česká obecně prospěšná společnost Veterináři…

Volné pracovní pozice

ÚMČ Brno-Starý Lískovec – sociální pracovník/ce OSPOD