Azylový dům pro mládež je pobytové zařízení Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, které je součástí Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé (dále jen OSPM).
Pro koho tu jsme?
 • mladí lidé ve věku od 15 do 26 let, kteří nemají z různých důvodů kde bydlet (konflikty s rodiči, ztráta bydlení rodičů) a potřebují řešit svoji nepříznivou sociální situaci;
 • rodiče (příp. jiní zákonní zástupci), kteří mají výchovné problémy se svými dětmi a nejsou schopni (nemají možnosti) je již sami řešit.
Jaké služby nabízíme?
 • poskytnutí ubytování;
 • zajištění stravy 3x denně (příp. pomoc při zajištění stravy);
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • poradenství a pomoc při volbě studijního oboru;
 • pomoc při znovu zapojení do přípravy na budoucí povolání;
 • odborná pomoc při studiu (doučování), spolupráce s učiteli a výchovnými poradci;
 • pomoc při zprostředkování brigád a rekvalifikačních kurzů;
 • program výcviku pracovních dovedností a vytváření pracovních návyků;
 • dlouhodobý program osobnostního a sociálního rozvoje;
 • sociální poradenství;
 • pomoc při řešení následků trestné činnosti – zprostředkování narovnání, umožnění výkonu OPP, zajištění
 • účasti v probačním a resocializačním programu;
 • pomoc při zlepšování kontaktů a vztahů se zákonnými zástupci – individuální práce, motivace a zajištění
 • rodinného poradenství, zlepšení podmínek pro návrat do rodiny;
 • umožnění kvalitního trávení volného času – nízkoprahový klub, sportovní a kulturní aktivity, víkendové a prázdninové aktivity.
 • Azylový dům pro mladé dospělé – Mgr. Blažej Ingr
  Vídeňská 78
  Telefon 543 217 261