Účelem programu je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních, zdravotních a dalších škod a rizik, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou.
 
  • Mgr. Lenka Štěpánková
    vedoucí Odd. Koordinační centrum prevence – Malinovského nám. 3