Dotace z rozpočtu města Brna na provoz sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podmínkou pro získání dotace je zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje a Sítě sociálních služeb ve městě Brně pro daný rok, dále soulad s aktuálně platným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Brně.