Účelem programu je zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem. Cílem podpory je zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.) subjektů působících v oblasti národnostních menšin a etnik v městě Brně.
  • Mgr. Tomáš Jurčík
    vedoucí Odd. sociálního začleňování – Anenská 10
    Telefon 776 205 299, 773 785 327