Účelem programu je podpora projektů z oblasti prevence kriminality na území města Brna. Podporovány jsou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.
Cílem programu je rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území města Brna, rozvíjení a zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů, podpora působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality a zapojení veřejnosti do prevence kriminality, pomoc a podpora projektů zaměřených na poskytování poradenství pro ohrožené a rizikové skupiny obyvatel, prevence kriminality dětí a mládeže, prevence kriminality páchané na seniorech, resocializace pachatelů trestné činnosti a předcházení recidivě, snížení kriminality ve vybraných částech města, zejména v sociálně vyloučených lokalitách a reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
  • Mgr. Lenka Štěpánková
    vedoucí Odd. Koordinační centrum prevence – Malinovského nám. 3