Banner

Kalendář akcí

« zpět

První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny

30.09.2011

V rámci terapeutického centra Elysium ve Sdružení Podané ruce, o.s. právě vzniká služba „První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“.

Tato služba je koncipována jako nízkoprahová, anonymní a bezplatná. S klienty pracuje tým složený z psycholožky a sociálního pracovníka. Součástí nabídky je možnost práce jak s jednotlivcem, tak i s rodinami a blízkými hráčů. Pracovníci jsou otevřeni různým možnostem práce s klientem – přizvání odborníků, blízkých, důležitých osob, možnost navštěvovat klienta v jiné organizaci, v terénu apod. Rovněž jsou připraveni diskutovat s klienty o jejich potřebách a reflektovat možnosti nově vzniklé služby.

Pracovníci jsou otevřeni různým formám spolupráce a rádi si vyslechnou nejrůznější nápady. Momentálně zvažují sdílení terénní práce, besedy a pravidelnější návštěvy v některých organizacích.

Kontakty:

541 227 704 (denní psychoterapeutické sanatorium)

608 248 995 (sociální pracovník Jozef)

608 313 715(psycholožka Šárka)

Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium

Hapalova 22, 621 00 Brno

gambling@podaneruce.cz, www.gambling.podaneruce.cz

Na případnou spolupráci se těší

Šárka Licehammerová a Jozef Vycpálek

„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ (CZ.1.04/3.1.02/67.00050)

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz