Banner

Kalendář akcí

« zpět

Národní den epilepsie - pozvánka na akce v Brně

27.09.2011

Národním dnem epilepsie, který v ČR připadá každoročně na 30. září, si připomínáme jedno z nejčastějších neurologických onemocnění - epilepsii.

Epilepsie postihuje lidstvo od nepaměti, mělo různá jména – svatá nemoc, ale i morbus daemoniacus – a trpěla jím řada známých osobností (např. Alexandr Veliký, Cézar, van Gogh, Socrates, Agatha Christie a mnoho dalších). V současnosti postihuje asi 1% populace, jen v ČR jí tedy trpí asi 100 tisíc jedinců. Epilepsie je závažné neurologické onemocnění, které se však léčit dá, komplikované případy pak patří do rukou odborníků - např. právě z Univerzitního centra pro epileptologii a epileptochirurgii v Brně.

Jelikož kolem epilepsie panuje i v dnešní době spousta mýtů a pověr, potřeba šířit povědomí o tomto onemocnění u široké veřejnosti má své opodstatnění - proto také Národní den epilepsie a s ním spojené aktivity.

úterý 27. září 2011

Pro letošní rok jsme připravili u příležitosti tohoto významného dne přednáškové dopoledne, které se uskuteční v úterý 27.9.2011 mezi 9,30 až 12,30 hod v posluchárně I.neurologické kliniky FNuSA ve III. patře - pozvánka ZDE

Přednášky z řad odborníků v epileptologii (neuroložka, neuropsycholožka, specializovaná sociální pracovnice ad.) se budou týkat života s epilepsií a budou určeny pro širokou veřejnost a pro všechny zájemce o danou problematiku. Přednáškové dopoledne pořádá Centrum pro epilepsie Brno ve spolupráci se Společností „E“.

Na odpolední hodiny pak připravujeme charitativní koncert s dětským pěveckým sborem Skřivánek, který vystoupí taktéž 27.9.2011 od 16,30 h ve Svatoanenské kapli FN u svaté Anny - pozvánka ZDE

Koncert bude trvat cca 1 hodinu, vstupné je dobrovolné.

Židlochovický dětský sbor Skřivánek byl založen Zdeňkou Vrbovou v roce 1977. Je rozdělen na mateřinku, přípravný a koncertní sbor, ve všech tělesech zpívá přibližně 120 dětí a mládeže ve věku 3 - 22 let.

Repertoár sboru je velmi rozmanitý. Hudba klasických i světových autorů (např. Mozart, Verdi, Smetana, Eben, Martinů, Hurník aj.), lidové písně, dětská sborová tvorba, duchovní hudba, spirituály a evergreeny.

Skřivánek je velmi aktivní ve svém regionu. Často je zván na významné festivaly, zúčastňuje se soutěží ve své vlasti i v zahraničí. Představil se obecenstvu v osmi evropských zemích s velkými úspěchy.

Realizaci koncertu finančně podpoří společnost EISAI. Všem sponzorům, organizátorům i účinkujícím srdečně děkujeme.

 

Marta Michnová
sociální pracovnice
Centrum pro epilepsie Brno
I. neurologická klinika FNuSA
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 182 650, 776 759 588

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz