Banner

Kalendář akcí

« zpět

Pohybové studio Cyranovy boty Integra - nábor nových členů do tanečního souboru

15.11.2011

 

Pohybové studio Cyranovy boty Integra nabírá nové členy do svého souboru - především handicapované zájemce.

Soubor Integra působí pod sdružením Cyranovy boty. Je určen mládeži ve věku od 16 let, včetně pohybově handicapovaných, se zájmem o tanec, pohyb, rytmus a divadlo. Činnost probíhá formou pravidelných zkoušek a občasných víkendových soustředění, probíhajících... v Lužánkách, v bezbariérovém divadle Barka (se kterým soubor úzce spolupracuje), i mimo Brno.

K pravidelné činnosti souboru patří každoroční letní taneční a bubnovaní dílna, pravidelné taneční večery (Svatojánská Barka, Večer na přidanou), účast na různých tanečních seminářích a divadelních přehlídkách, a realizace celostátního festivalu tanečního a pohybového divadla Tancesse.

Hlavní náplní tréninků je příprava a realizace vlastních představení v oblasti pohybového a rytmo divadla. Věnujeme se současným tanečním technikám, kontaktní improvizaci, analýze pohybu, improvizacím, v neposlední řadě jsou zde zahrnuty i prvky z oblasti taneční terapie, jevištního výrazu a dramatické výchovy.

Cílem této činnosti je naučit se vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci, k vyjadřování se na jevišti, k prezentaci
myšlenek a pocitů skrze taneční divadlo. Klíčem k tomuto cíli je cesta přes prožitek z pohybu, přes vlastní zkušenost.

www.cyranovyboty.cz

Bližší informace vám rády podají vedoucí Integry: Jitka Mozorová (tel. 739 472 387) a Kateřina H. Hanzlíková (tel. 739 423 302).

Tréninky: středa 17.30 - 19.30 v Bezbariérovém divadle Barka

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz