Banner

Kalendář akcí

« zpět

Fulbright-Masarykovo stipendium - Nabídka pro zástupce neziskových organizací

01.12.2011

 

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2012/13 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující.

Komu je určeno:

Uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním (min. Bc.) musí být zaměstnáni v některé neziskové organizaci v ČR. Mají mít předpoklady dalšího profesního růstu a řídící a organizační schopnosti, které jim po návratu z USA umožní uplatnit získané znalosti a zkušenosti ve prospěch rozvoje neziskového sektoru v ČR.

Požadavky na uchazeče:

  • České občanství a trvalý pobyt v ČR.
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň na úrovni bakaláře).
  • Nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru.
  • Dobrá znalost angličtiny doložená zkouškou TOEFL (Test of English as Foreign Language). Pokud tuto zkoušku žadatel nemá, vykoná podobnou zkoušku TELP (Test of English Language Proficiency) v rámci výběrového řízení Fulbrightovy komise.
  • Vyplněná přihláška odevzdaná k datu uzávěrky spolu s projektem pobytu v USA, třemi doporučujícími dopisy (jejich autoři je posílají přímo na adresu komise) a pozváním z USA. Zvací dopis z USA může být z univerzity a/nebo neziskové organizace.
  • Projekt pobytu v USA by měl kombinovat výzkumný záměr a praktickou složku, tj. stáž při neziskové organizaci.

Délka:

3-5 měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2012 nebo později podle potřeb uchazeče

Uzávěrka přihlášek:

Termín podání přihlášky je do 1. prosince 2011.

Formulář přihlášky:

Formulář přihlášky a instrukce naleznete na adrese:

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-pro-neziskovy-sektor

Zájemci o uvedené stipendium se mohou dozvědět další podrobnosti u Andrey Semancové zasláním e-mailu na semancova@fulbright.cz, mailto:semancova@fulbright.cz a nebo telefonicky na 222 718 452.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz