Banner

Kalendář akcí

« zpět

APLA JM nabízí novou sociální službu: raná péče pro děti s poruchami autistického spektra

01.01.2012

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s. přichází s novou sociální službou rané péče pro děti s poruchami autistického spektra (PAS).

Neocenitelnou pomoc a oporu tak najdou jihomoravské rodiny s dětmi s PAS do sedmi let. APLA-JM tak reaguje na masivní nárůst zájmu o pomoc dětem předškolního věku.

Čtyři vyškolené poradkyně budou rodiče i děti provázet prvními roky po stanovené diagnóze poruchy autistického spektra a usnadní jim počáteční okamžiky nejistoty a nedostatečné informovanosti. Tyto speciální pedagožky budou rodiny, které se rozhodnou služby využít, navštěvovat jednou měsíčně přímo v jejich domovech. Stanou se tak rádkyněmi při řešení nejrůznějších situací spojených s ranou výchovou dítěte s PAS.

„Se zlepšující se diagnostikou přibývá dětí s autismem, nepřibývají však možnosti následné péče. Zavedení služby rané péče tyto možnosti rozšíří a usnadní nelehkou situaci rodin, do jejichž života vstoupila diagnóza autismu u jejich dítěte. Raná péče je bezplatnou sociální službou, která pomůže překonat počáteční tápání a rozvine sociální dovednosti dětí s PAS už v útlém dětství,“ vysvětlila koordinátorka projektu Mgr. Pavla Krňávková.

Na základě posledních epidemiologických šetření lze říci, že jen v Jihomoravském kraji se autismus projevuje u devíti až jedenácti tisíc osob. S některou z poruch autistického spektra se v České republice rodí každé sté dítě. Čekání na správnou diagnózu vždy provází obavy a nejistota, které ovšem nezmizí ani po stanovení diagnózy. Pro rodiny nastává období hledání dostupných informací i zoufalství z dlouhých čekacích dob v poradenských zařízeních. Účinnou pomocí dětem s PAS je individuálně volená speciálně pedagogická péče, kterou však lze využívat až od tří let věku dítěte, ale zde mohou pomoci pouze se zařazením do předškolní výchovy a speciálně pedagogickou diagnostikou; neumožní soustavnou práci v rodinném prostředí, které je pro výchovu klíčové. Asociace APLA-JM však svým programem rané péče nabízí řešení i rodinám mladších dětí, které provede celým náročným předškolním obdobím.

K hlavním cílům nového centra rané péče organizace APLA-JM mimo jiné patří:

  • Zlepšení vzájemného porozumění mezi dětmi a jejich nejbližšími.
  • Začlenění dětí mezi vrstevníky na základě jejich možností, možností prostředí a přání rodiny.
  • Zvýšení samostatnosti dětí.
  • Rozšíření okruhu prostředí, do kterých mají děti přístup.
  • Pozitivní změny u dětí v oblasti volného času.
  • Zvýšení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací.

O občanském sdružení APLA - JM

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s. vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s poruchami autistického spektra a odborníků či sympatizantů, kteří již v minulosti společně pracovali na projektech APLA ČR. Sdružení je regionální organizací a součástí národní Asociace pomáhající lidem s autismem ČR. APLA-JM o. s. vyvíjí svou činnost především v těchto oblastech: sociální služby – osobní asistence, raná péče; dobrovolnická služba, informovanost odborné a laické veřejnosti, školení odborníků a rodičů, spolupráce se školskými zařízeními, zájmové kroužky, letní pobyty, pravidelná setkávání rodičů, legislativa, atd. Cílem sdružení je zkvalitnit život lidem s poruchami autistického spektra a postupně je integrovat do společnosti.

Kontaktní informace

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM. o. s.
Fügnerova 30, 613 00 Brno
telefon: +420 548 220 345

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz