Banner

Kalendář akcí

« zpět

DOTACE na podporu dětských obětí dopravních nehod

01.12.2011


II. kolo výběrového řízení projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod bylo zahájeno

Od měsíce října 2011 přijímá Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu, který je určený na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.

Podpora dětských obětí dopravních nehod

Kdo může požádat o příspěvek?

Sociálně slabé děti a mladí lidé do 26 let, kteří jsou v důsledku dopravní nehody zdravotně postiženi či ztratili jednoho nebo oba rodiče.

Na co je nadační příspěvek poskytován?

Na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí na dobu jednoho semestru či pololetí a je vypláceno jednorázově.

Kdo rozhoduje o poskytnutí příspěvku?

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Rozhodne-li správní rada o udělení stipendia uchazeči, který dosud nebyl ke studiu přijat, poskytne nadační fond příslib plnění, přičemž samotné plnění bude následovat až po řádném přijetí uchazeče ke studiu.

Jak zažádat o příspěvek?

1. Vyplňte Žádost o nadační příspěvek pro děti postižené dopravní nehodou.

2. Doplňte ji o povinné přílohy — aktuální výpis sociálních dávek, u zdravotně postižených kopii průkazu ZTP, potvrzení o studiu a doporučení garanta.

3. Vyplněnou žádost i s přílohami zašlete poštou na adresu: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 – Hrad do 18. prosince 2011.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Benedová tel./fax: 224 372 196

http://nadacnifondklausovych.cz/

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz