Banner

Kalendář akcí

« zpět

Cyklus odpoledních kurzů PEČUJ DOMA

06.01.2012

Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pořádá cyklus odpoledních kurzů Pečuj doma, který je určený laickým pečujícím z rodin. Začíná čtyřmi semináři, umožňujícími osvojit si nové informace, a pokračuje podpůrnými setkáními s psychologem a psychiatrem.

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

www.pecujdoma.cz

TERMÍNY A TÉMATA

Semináře se konají vždy v pátek od 13.30 do 17.30 hod. na Výstavní 17 v Brně (na detašovaném pracovišti FN u sv. Anny).

SEMINÁŘE PEČUJ DOMA

6. ledna 2011 DOMÁCÍ RODINNÁ PÉČE

• Co je dlouhodobá péče a potřeby pacienta
• Jak si zařídit domácnost
• Zdravotní a kompenzační pomůcky
• Podpora pro pečující rodiny – druhy služeb
• Možnosti informací a pomoci
Lektorky: Leona Zemanová a Mgr. Vítězslava Kubíková

13. ledna 2012 PARAGRAFY V DOMÁCÍ PÉČI

• Seznámení s platnou legislativou a vyhláškami
• Zodpovědnost a povinnosti pečujících
• Obrana a sebeobrana v domácí péci
• Kolize péče a práce
• Příspěvky, slevy, na co je nárok, kam se obracet
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

20. ledna 2012 UMĚNÍ DOPROVÁZET

• Co zažívá a potřebuje nemocný v závěru života
• Praktické rady pro péci o nevyléčitelně nemocného
• Existenciální tíseň, závěr života, umírání
• Hospodaření s vlastními silami, období smutku
• Kdo nám muže pomoci a kontakty
Lektoři: MUDr. Viola Svobodová, Mgr. Ludmila Plátová a MUDr. Josef Drbal

27. ledna 2012 OŠETŘOVATELSKÁ ABECEDA

• Ošetřovatelský režim v podmínkách domácí péče
• Vhodná výživa – potraviny a tekutiny
• Aktivizace a rehabilitace
• Hygiena, převazy ran, aplikace mastí
• Podávání léku, měřicí přístroje
Lektorky: MUDr. Blanka Vepřeková a Eva Sobotková

PÉČE O PEČUJÍCÍ

Škola životního odpoledne – skupina svépomocného charakteru určená zejména pečujícím vyššího středního veku. Smyslem je rozpoznat své možnosti v péci a práci, získat vhled do situace, sdílet náročné momenty péče. Umožní sdílení náročných momentu péče. Poznatky jsou předávány sebezkušenostní formou.

Všechny čtyři části jsou náplní provázané, proto je vhodné školu absolvovat vcelku.

Termíny: 3., 10., 17. a 24. února 2012

Témata:
• Já a ti druzí
• Jak mít rád sám sebe a jak si chránit své zdraví
• Psychologie životního odpoledne
• Smysl povolání v živote
• Péče a práce
• Kde jsou hranice naší odpovědnosti
• Předpoklady pro péci o bližního
• Poznatky z péče o závislou osobu
• Řešení problému mezi osobou pečující a opečovávanou
• Jak zvládat napětí, práce se stresem
• Jak dlouhodobě pečovat a přitom "nevyhořet"
Lektoři: PhDr. Helena Tichá a MUDr. Ivan Peška

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA CYKLUS PEČUJ DOMA V BRNĚ 2012

www.pecujdoma.cz

Přihlášku prosím posílejte na adresu: Moravskoslezský kruh, Nerudova 7, 602 00 Brno. V elektronické podobě se můžete přihlašovat na info@pecujdoma.cz, telefonicky na 549 213 412 nebo 549 213 411.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz