Banner

Kalendář akcí

« zpět

Cyklus odpoledních kurzů PÉČE O PEČUJÍCÍ

03.02.2012

Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pořádá cyklus odpoledních kurzů Pečuj doma, který je určený laickým pečujícím z rodin. Začíná čtyřmi semináři, umožňujícími osvojit si nové informace, a pokračuje podpůrnými setkáními s psychologem a psychiatrem.

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

www.pecujdoma.cz

PÉČE O PEČUJÍCÍ

Škola životního odpoledne – skupina svépomocného charakteru určená zejména pečujícím vyššího středního vĚku. Smyslem je rozpoznat své možnosti v péci a práci, získat vhled do situace, sdílet náročné momenty péče. Umožní sdílení náročných momentu péče. Poznatky jsou předávány sebezkušenostní formou.

Všechny čtyři části jsou náplní provázané, proto je vhodné školu absolvovat vcelku.

Termíny: 3., 10., 17. a 24. února 2012

Semináře se konají vždy v pátek od 13.30 do 17.30 hod. na Výstavní 17 v Brně (na detašovaném pracovišti FN u sv. Anny).

Témata:
• Já a ti druzí
• Jak mít rád sám sebe a jak si chránit své zdraví
• Psychologie životního odpoledne
• Smysl povolání v živote
• Péče a práce
• Kde jsou hranice naší odpovědnosti
• Předpoklady pro péci o bližního
• Poznatky z péče o závislou osobu
• Řešení problému mezi osobou pečující a opečovávanou
• Jak zvládat napětí, práce se stresem
• Jak dlouhodobě pečovat a přitom "nevyhořet"
Lektoři: PhDr. Helena Tichá a MUDr. Ivan Peška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA CYKLUS PEČUJ DOMA V BRNĚ 2012

www.pecujdoma.cz

Přihlášku prosím posílejte na adresu: Moravskoslezský kruh, Nerudova 7, 602 00 Brno. V elektronické podobě se můžete přihlašovat na info@pecujdoma.cz, telefonicky na 549 213 412 nebo 549 213 411.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz