Banner

Kalendář akcí

« zpět

Charitativní projekt „Podpora dětských obětí dopravních nehod“

29.02.2012

Charitativní projekt Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a společnosti Lukoil je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi.

Kdo může požádat o příspěvek?

Sociálně slabé děti a mladí lidé do 26 let, kteří jsou v důsledku dopravní nehody zdravotně postiženi či ztratili jednoho nebo oba rodiče.

Na co je nadační příspěvek poskytován?

Na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí na dobu jednoho semestru či pololetí a je vypláceno jednorázově.

Kdo rozhoduje o poskytnutí příspěvku?

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.

Jak zažádat o příspěvek?

  1. Vyplňte Žádost o nadační příspěvek pro děti postižené dopravní nehodou.
  2. Doplňte ji o povinné přílohy — aktuální výpis sociálních dávek, u zdravotně postižených kopii průkazu ZTP, potvrzení o studiu a doporučení garanta.
  3. Vyplněnou žádost i s přílohami zašlete poštou na adresu: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 – Hrad.

Podrobnější informace a žádost ke stažení naleznete na webových stránkách

www.nadacnifondklausovych.cz nebo na www.lukoil.cz/charita

Kontaktní osoba pro žádost o příspěvek:

Mgr. Kamila Kryštofová, krystofova@nadacnifondklausovych.cz, tel.: 224 372 196

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz