Banner

Kalendář akcí

« zpět

Záměr výpůjčky objektu a výběr poskytovatele sociálních služeb

16.08.2012

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje po dobu 15 dnů záměr statutárního města Brna vypůjčit objekt čp. 900 na způsob využití objektu občanské vybavenosti postavený na pozemku p. č. 1114/5 a pozemku p. č. 1114/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, vše v kat. úz. Zábrdovice.

Podmínkou výpůjčky je bezplatné poskytování vybraných sociálních služeb v rozsahu uvedeném v dokumentu „Výběrové řízení na poskytovatele vybraných sociálních služeb v areálu Plácku Niva-Svitavské nábřeží“ (viz níže). V tomto dokumentu jsou rovněž uvedeny požadavky na obsah nabídek a pokyny pro jejich zpracování včetně termínu a adresy pro doručení nabídek.

Více informací zde:

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz