Banner

Kalendář akcí

« zpět

Projekt partnerství pro sdílení zkušeností v oblastech boje s chudobou a sociálním vyčleněnímv rámci programu Leonardo da Vinci

12.12.2012

Shrnutí výzvy:

Výzva: Hledání partnerů pro sdílení zkušeností a výměnu příkladů nejlepší praxe mezi zaměstnanci různých evropských organizací zabývajících se prací s mladými dospělými a rodinami zažívajícími chudobu a sociální vyčlenění

Kontaktujte nás e-mailem do 12. 12. 2012 - ann-karin.bohl@karlstad.se

Deadline výzvy: 21. 2. 2013

Municipalita Karlstad (jihozápadní Švédsko) hledá partnery v rámci programu Leonardo da Vinci – projekt partnerství pro sdílení zkušeností v oblastech boje s chudobou a sociálním vyčleněním. Výměna zkušeností na různých úrovních, možné osoby pro účast v projektu: učitelé, sociální pracovníci, personál pracující s mladými ve volno-časových aktivitách, manažeři, stratégové.

Aktivity projektu: Výměna zkušeností skrze vysílání skupin našich profesionálů z různých oddělení, také máme zájem hostit skupiny z jiných municipalit v Evropě, aby mohly aktivně participovat na projektu. Hlavní témata projektu: dětská chudoba, odpadlí žáci, včasná intervence, bezpečnost.

Cíle projektu: vytvoření společných katalogů pokynů a metod pro prevenci, detekci a plány řešení boje s chudobou a sociálním vyčleněním

Partneři: municipality, NGOs, regionální rady, další místní/regionální aktéři

Období projektu: 2013 - 2015

Více informací ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz