Banner

Kalendář akcí

« zpět

Výzva D7 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb – „Sociální inovace“

13.06.2014

Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnil novou výzvu D7 k předkládání grantových projektů, která se týká oblasti podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb – „Sociální inovace“.

Žádosti je možné předkládat od 7. dubna do 13. června 2014 do 12 hod.

Na tuto výzvu je určeno celkem 110 000 000 Kč.

Výše finanční podpory na jeden projekt je maximálně 15 000 000 Kč.

Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Popis výzvy

Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky prospěšných služeb zaměřených na začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích vč. strukturálních fondů, a to úpravou služeb, které jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách či vytvořením a zavedením nových forem služeb, které nejsou vymezeny tímto zákonem (tzv. společensky prospěšné služby).

Stručné informace o této výzvě naleznete ZDE

Text celé výzvy naleznete na: http://www.esfcr.cz/file/8875/

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz