Banner

Kalendář akcí

« zpět

Výzva D5 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.1 - Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním

16.06.2014

Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnil novou výzvu D5 k předkládání grantových projektů, která se týká oblasti podpory 3.1 – Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

Žádosti je možné předkládat od 17. dubna 2014 do 16. června 2014 do 12 hod.

 

Popis výzvy:

Výzva je zaměřena na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Jedním z cílů výzvy je i zpřístupnění sociálních služeb této cílové skupině, byť jde o služby, které nejsou této cílové skupině primárně určeny. Dalším cílem je formou vzdělávání posílit schopnosti a dovednosti osob s duševním onemocněním a osob, které o ně pečují, k návratu do společnosti a na trh práce. Významným cílem výzvy je i podpora zaměstnavatelů a orgánů státní správy a samosprávy při změně vnímání možností uplatnění osob s duševním onemocněním.

 

Úspěšné projekty získají dotaci ve výši od 0.5 do 10 mil. Kč, která může pokrýt až 100% způsobilých výdajů projektu. Výdaje na nákup služeb nesmí převýšit 60% způsobilých přímých výdajů projektu.

Stručné informace o výzvě naleznete ZDE

Text celé výzvy naleznete na: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/vyhlaseni-vyzvy-c-d5?highlightWords=D5

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz