Banner

Kalendář akcí

« zpět

Pololetní vyúčtování dotace na registrované sociální služby 2015 - program I

31.07.2015

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta dotace na sociální služby z rozpočtu města Brna pro rok 2015, že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. července 2015. Vyúčtovaní je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické skrze Portál sociální péče.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování sociálních služeb, 2. patro, dv. č. 215 nebo 216
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Koliště 19, 601 67 Brno

 

Formulář pololetního vyúčtování je k dispozici ZDE

Závazné ukazatele jsou k dispozici ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz