Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klub Kumbál je služba určena mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a kteří nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci.
Pro koho tu jsme?

Děti a mládež od 15 do 26 let v obtížné životní situaci nebo jí jsou bezprostředně ohroženi a žijí nebo se pohybují v městě Brně.

Nabízení služby
  • spinning, hřiště s umělým povrchem, zapůjčení hudebních nástrojů;
  • odbornou pomoc při řešení nepříznivých životních situací;
  • kontakt s institucemi a ve prospěch klienta;
  • pobyt v příjemném a bezpečném prostředí;
  • wi-fi připojení zdarma.

Klientům je umožněn pobyt v klubu i bez využívání zmíněných služeb.

  • klub Kumbál – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
    Vídeňská 78
    Telefon 543 210 670