Banner

Koordinační skupina

představuje řídící složku procesu KPSS.

Koordinační skupina (KS) je tvořena 9 členy, tj. třemi zástupci z řad uživatelů, třemi zástupci z řad poskytovatelů a třemi zástupci z řad zadavatele sociálních služeb.

Jejím úkolem je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. KS se schází pravidelně 1x za měsíc, přičemž z každého jednání je vyhotoven zápis, který je zaslán všem členům a uveřejněn na Portále sociální péče.

Složení koordinační skupiny:

Za zadavatelee-mail
Mgr. Ladislav Ptáček
vedoucí Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB
ptacek.ladislav@brno.cz
PhDr. Zdenka Hašová
vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb Odboru sociální péče MMB
hasova.zdenka@brno.cz
JUDr. Jitka Tesařová
vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče MMB
tesarova.jitka@brno.cz

Helena Krištofová

referent sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB

kristofova.helena@brno.cz

Mgr. Tomáš Jurčík

vedoucí Oddělení sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB

jurcik.tomas@brno.cz

 

Za poskytovatelee-mail
Mgr. Zuzana Dlouhá, DiS.
Centrum sociálních služeb p.o.
cssbrno-nojmanek.bradova@seznam.cz
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
Klíč pro rodinu

PaeDdr. Blanka Veškrnová
Sdružení PRÁH
veskrnova@atlas.cz

 

Za uživatelee-mail
Ing. Milena Němcová
nemcova.milena@seznam.cz
Mgr. Eva Janáčková fam.janacek@volny.cz


 

Koordinace procesu KPSSe-mail, telefon
Mgr. Radim Janík
janik.radim@brno.cz
+420 542 173 771
Mgr. Věra Sekaninová
sekaninova.vera@brno.cz
+420 542 173 778

« zpět

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz