Banner

Koordinační skupina

představuje řídící složku procesu KPSS.

Koordinační skupina (KS) je tvořena 9 členy, tj. třemi zástupci z řad uživatelů, třemi zástupci z řad poskytovatelů a třemi zástupci z řad zadavatele sociálních služeb.

Jejím úkolem je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. KS se schází pravidelně 1x za měsíc, přičemž z každého jednání je vyhotoven zápis, který je zaslán všem členům a uveřejněn na Portále sociální péče.

Složení koordinační skupiny:

Za zadavatele

e-mail

Mgr. Ladislav Ptáček

vedoucí Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB

ptacek.ladislav@brno.cz

PhDr. Zdenka Hašová

vedoucí Referátu koncepce Odboru sociální péče MMB

hasova.zdenka@brno.cz

Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS.

vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče MMB

skorpikova.monika@brno.cz

Helena Krištofová

referent sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB

kristofova.helena@brno.cz

Mgr. Tomáš Jurčík

vedoucí Oddělení sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB

jurcik.tomas@brno.cz

 

Za poskytovatele

e-mail

Mgr. Zuzana Dlouhá, DiS.

Centrum sociálních služeb p.o.

cssbrno-nojmanek.bradova@seznam.cz

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Klíč pro rodinu

jitkanav@fss.muni.cz

PaeDdr. Blanka Veškrnová

Práh jižní Morava, z. ú.

veskrnova@atlas.cz

 

Za uživatele

e-mail

Ing. Milena Němcová

nemcova.milena@seznam.cz

Mgr. Eva Janáčková

fam.janacek@volny.cz 

Koordinace procesu KPSS

e-mail, telefon

Mgr. Radim Janík

janik.radim@brno.cz
+420 542 173 771

Ing. Mgr. Petra Přibylová

pribylova.petra@brno.cz
+420 542 173 855

Mgr. Jana Stárková

starkova.jana@brno.cz

+420 542 173 781

 


« zpět

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz