Banner

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Brně

Poznatky o potřebách osob, které prostřednictvím sociálních služeb přijímají či poptávají pomoc ve svých složitých životních situacích, představují klíčové východisko plánování a přípravy koncepcí sociálních služeb. Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb byla proto jednou z významných aktivit projektu zaměřeného na podporu plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

Výzkum byl realizován v období květen – prosinec 2010 s využitím kombinace různých metodologických postupů a technik sběru dat. Pro zpracování analýzy potřeb byly jako hlavní cílové skupiny stanoveny:

- senioři ve věku nad 70 let,
- osoby se zdravotním či tělesným  postižením,
- osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismem,
- osoby se smyslovým postižením (omezení zraku a sluchu)
- osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním;
- děti mládež do 26 let a rodina;
- osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi.

Různorodost cílových skupin a u většiny z nich i další vnitřní členění, vyžadovalo také uplatnění odlišných přístupů ke sběru dat. Pro převažující skupiny uživatelů sociálních služeb, kterými jsou zejména senioři a osoby se zdravotním postižením, byla data opatřena s využitím dotazníkového šetření. V případě osob se zdravotním postižením byla současně data doplněna prostřednictvím individuálních rozhovorů a skupinových diskusí. Obdobně byly techniky osobního rozhovoru a skupinové diskuse využity u cílových skupin osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním, děti mládež do 26 let a rodina, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. U vybraných cílových skupin byly pro doplnění dotazování také domácí pečovatelé osob s dlouhodobě sníženou soběstačností.

Celkem bylo dotazováno více než 600 respondentů.

Záměrem výzkumu potřeb, není suplování role  uživatele v komunitním plánování sociálních služeb – osobní účast uživatelů je v tomto procesu nezastupitelná. Ve své souhrnné podobě nabízí analýza vhled do sociálních služeb a poptávce pomoci, výstupy se také mohou stát přínosem pro další diskuse, ve kterých mohou uživatelé zprostředkovat ostatním účastníkům nesmírně zajímavý a cenný pohled na získaná data.

Výzkum byl realizován v rámci individuálního projektu Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz