Účelem programu je podpořit služby, které nejsou registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nicméně vhodným způsobem na sociální služby navazují nebo je doplňují (dotaci nelze poskytnout na základní činnosti sociálních služeb dle výše uvedeného zákona). Cílem je podpořit doplňkové aktivity a projekty navazující na sociální služby, které představují významný přínos pro cílovou skupinu (zejména svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením, rodičů postižených dětí, doprava seniorů a osob se zdravotním postižením, zajištění činnosti dobrovolnických center působících v sociální oblasti, další drobné aktivity a akce v sociální oblasti). Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 10 tis. Kč, maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 200 tis. Kč. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na podzim, konkrétní termín a další důležité informace jsou zveřejňovány na úřední desce a také na to webu města Brna (viz odkazy níže).
Kontaktní osoba:

Ing. Tereza Vlasová, odborný referent financování a plánování, tel.: 542 173 855, e-mail: vlasova.tereza@brno.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na doplňující služby
Výzva k podávání žádostí o dotace na doplňující služby pro rok 2022 – program II
Žádost o dotaci 2022 – program II
Příloha – čestné prohlášení
Přehled schválených dotací 2021 – program II