Účelem programu je zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem. Cílem podpory je zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.) subjektů působících v oblasti národnostních menšin a etnik v městě Brně. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 tis. Kč a 200 tis. Kč pro akce celoměstského významu. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na podzim, konkrétní termín a další důležité informace jsou zveřejňovány na úřední desce a také na to webu města Brna (viz odkazy níže).
Kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Jurčík, vedoucí oddělení sociálního začleňování, poradce pro národnostní menšiny, tel.: 773 785 327,
e-mail: jurcik.tomas@brno.cz

Mgr. Lucie Doležalová, oddělení sociálního začleňování, referent sociálního začleňování, tel.: 777 489 875,
e-mail: dolezalova.lucie@brno.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik
Výzva k podávání žádosti o dotace pro rok 2022 – národnostní menšiny a etnika
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2022 – národnostní menšiny a etnika
Příloha č. 1  – Rozpočet k žádosti
Příloha č. 2  – Čestné prohlášení
Přehled schválených dotací pro rok 2021 – národnostní menšiny a etnika