Koordinace procesu

Mgr. Radim Janík a Mgr. Věra Sekaninová

kpss@brno.cz

Koordinační skupina

Úkolem Koordinační skupiny je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. Koordinační skupinu svolává koordinátor komunitního plánování a skupinu tvoří jak zástupci zadavatele, tak i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci uživatelů sociálních služeb (tzv. „triáda“).

Za zadavatele:
  • Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS., OSP MMB vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb
  • Mgr. Alena Pinkavová, OSP MMB vedoucí referátu pro sociální integraci
Za poskytovatele:
  • Mgr. Bc. Zuzana Dlouhá, Centrum sociálních služeb, p. o.
  • PaedDr. Blanka Veškrnová, Práh jižní Morava, z. ú.
  • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., MU FSS a Klíč pro rodinu
  • Mgr. Ladislav Ptáček DiS., Občanská poradna Brno, z. s.
Za uživatele:
  • PhDr. Zdenka Hašová
  • Ing. Mgr. Zdeňka Michálková
  • Ing. Milena Němcová
  • Mgr. Michaela Zapletalová