Úkolem Koordinační skupiny KPSS je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. Koordinační skupinu svolává koordinátor komunitního plánování a skupinu tvoří jak zástupci zadavatele, tak i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci uživatelů sociálních služeb (tzv. „triáda“).

Členové koordinační skupiny

Za zadavatele:
 • Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS., vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb, OSP MMB
 • PhDr. Zdenka Hašová, vedoucí referátu, Oddělení koncepce a plánování služeb, OSP MMB, vedoucí pracovní skupiny Osoby se smyslovým postižením,
 • Helena Krištofová, referent sociálního začleňování, Oddělení sociálního začleňování, OSP MMB, vedoucí pracovní skupiny Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením
Za poskytovatele:
 • Mgr. Bc. Zuzana Dlouhá, Centrum sociálních služeb, p. o., vedoucí pracovní skupiny Osoby s mentálním postižením a autismem
 • PaedDr. Blanka Veškrnová, Práh jižní Morava, z. ú., vedoucí pracovní skupiny Osoby s duševním onemocněním
 • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., Klíč pro rodinu, vedoucí pracovní skupiny Děti, mládež a rodiny
 • Mgr. Ladislav Ptáček DiS., Občanská poradna Brno, z. s., vedoucí pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Za uživatele:
 • Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
 • Ing. Milena Němcová, vedoucí pracovní skupiny Osoby s mentálním postižením a autismem
 • Mgr. Michaela Zapletalová, vedoucí pracovní skupiny Senioři 

 • Mgr. Radim Janík
  vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb