Banner

Ruka pro život o.p.s.


obecně prospěšná společnost

VS/1-1/62885/06-R

16.01.2006

2006

27017699


283 881 666, 733 158 496 

info@rukaprozivot.cz

www.rukaprozivot.cz


Česká spořitelna a.s. 

1978381309/0800 

Mgr. Lenka Janištinová 

jednatelka 


Činnost organizace

Poskytovatel sociálních služeb pro lidi s poruchou autistisckého spektra, pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením a pro seniory.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Denní stacionář Brno Božetěchova
549 216 555, 733 514 841 bozetechova@rukaprozivot.cz
Domov Božetěchova
735751433 domovbozetechova@rukaprozivot.cz
celkem 2 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz