Banner

RENADI, o.p.s.


obecně prospěšná společnost

JMK 3185/2017

01.02.2017

2012

29368227


605329892, 539011302 

info@renadi.cz

www.renadi.cz


2100321644/2010 

Mgr. Marcela Severová, PhD. 

ředitelka 


Činnost organizace

Pomoc a podpora lidem s psychickými problémy, zejm. v oblasti závislosti na alkoholu, hazardních hrách a lécích.  Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování následujících služeb a činností:

  1. poskytování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

  2. poskytování primární, sekundární a terciární prevence

  3. poskytování psychologického poradenství a psychoterapie

  4. poskytování odborného sociálního poradenství

  5. vzdělávání a supervize pro odbornou veřejnost

  6. osvětová činnost v oblasti duševního zdraví pro širokou veřejnost

  7. prosazování nediskriminujícího přístupu vůči skupině osob závislých

  8. konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti závislostí

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Ambulance Renadi
605329892, 539 011 302 renadi@renadi.cz
Kontaktní centrum Renadi
605329892, 539 011 302 renadi@renadi.cz
Následná péče Renadi
605329892, 539 011 302 renadi@renadi.cz
celkem 3 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz