Banner

Domov pro mne, z.s.


spolek

L 5996

01.01.2014

1996

65350111

CZ 65350111 


541 245 664, 605 035 380 

domov@domovpromne.cz

www.domovpromne.cz


Raiffeisenbank 

2529649001/5500 

Jarmila Vokálová 

výkonná ředitelka 


Činnost organizace

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, realizujeme řadu zážitkových pobytů pro děti a dospělé s postižením a spoustu dalších volnočasových aktivit. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Chráněné bydlení
739 801 840 chranenebydleni@domovpromne.cz
Domov pro mne, z.s. - osobní asistence
537 021 466 , 605 035 380 osobniasistence@domovpromne.cz
celkem 2 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz