Banner

DROM, romské středisko


příspěvková organizace

70892181

00.00.0000

1989

70892181


545 211 576 

drom@drom.cz

www.drom.cz


Komerční banka Brno, a.s. 

7163990207/0100 

Miroslav Zima 

ředitel 


Činnost organizace

DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací statutárního města Brna zřízenou za účelem zajištění podpory městským částem v procesu sociálního začleňování. Posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. 

Úzce spolupracujeme s Nadačním fondem Verda, podporujícím vzdělávání romských studentů.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Kontaktní centrum DROM
730163125 lucie.dolezalova@drom.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
602 784 434 drom@drom.cz
Sociálně aktivizační služba DROM
734 261 450 drom@drom.cz
Terénní sociální práce Brno
545211576 drom@drom.cz
Zdravotně sociální pomoc
777477835 drom@drom.cz
celkem 5 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz