Banner

Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.


obecně prospěšná společnost

oddíl O, vložka 621u Krajského soudu v Brně

23.07.2013

2003

26642395

CZ26642395 


739 429 469 

lotos@lotos-brno.cz

www.lotos-brno.cz


Sberbank CZ, a. s. 

4200017817/6800 

Ing. Radka Kasanová 

ředitelka 


Činnost organizace

Činnost organizace Lotos - doléčovací centrum, o. p. s. je zaměřena na pomoc širokému spektru osob, které zasáhla problematika závislosti na alkoholu. Poskytovanými sociálními službami jsou Služby následné péče - pobytové (Byty na půl cesty ) a ambulantní (Centrum poradenství a prevence). Obě služby nabízí pomoc, terapii a poradenství osobám závislým na alkoholu, jež v důsledku svého onemocnění ztratily zázemí, práci nebo bydlení a jsou motivovány tuto nepříznivou situaci změnit.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Byty na půl cesty
739 087 588 krajnakova@lotos-brno.cz
Centrum poradenství a prevence
739 087 588, 543 255 383 centrum@lotos-brno.cz
celkem 2 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz