Banner

NADĚJE


spolek

VSP/1-2274/90-R

21.08.1990

1990

00570931

CZ00570931 


222 521 110 

nadeje@nadeje.cz

www.nadeje.cz


Jan Vaněček, Mgr. 

ústřední ředitel 


Činnost organizace

NADĚJE je organizace s celostátní působností. Uskutečňuje tyto sociální a zdravotnické programy: integrační program, program pro seniory, program pro lidi s handicapem, program pro rodiny, program pro děti a mládež, zdravotní pomoc, potravinová pomoc a misijní program. Cílem a posláním je vybudování sítě výše uvedených humanitárních služeb lidem v sociální nebo zdravotní nouzi a to na základě křesťanských principů a motivů. Pomoc NADĚJE má charakter duchovní, morální, sociální, zdravotní, hygienický, stravovací, ubytovací, poradenský, vzdělávací a dalších návazných činností.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Dům Naděje Brno - Bohunice
775 889 697, 775 889 699, 547 210 904 eliska.vondrackova@nadeje.cz
Dům Naděje Brno - Bohunice
544 210 843 zuzana.blazkova@nadeje.cz
Dům Naděje Brno - Řečkovice
775 889 697, 775 889 698, 549 274 340 eliska.vondrackova@nadeje.cz
Dům Naděje Brno - Vinohrady
775 889 697, 775 865 857 eliska.vondrackova@nadeje.cz
Dům Naděje Brno - Vinohrady
775 889 697, 775 865 857, 544 234 688 eliska.vondrackova@nadeje.cz
celkem 5 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz