Banner

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s.


spolek

L 11146

01.01.2014

2000

70856478


266 753 426  

brno@nrzp.cz, i.julinkova@nrzp.cz

www.nrzp.cz


Česká spořitelna 

291778399/0800 

Václav Krása, Mgr. 

předseda 


Činnost organizace

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a je rovněž členem několika mezinárodních organizací a institucí, jejichž prostřednictvím se podílí na mezinárodním hnutí osob se zdravotním postižením. V rámci celostátního projektu Poradenství pro uživatele sociálních služeb zřídila NRZP ČR v roce 2006 poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory, které se od 1.10.2010 přejmenovaly na "Poradny NRZP ČR"  a jsou součástí Regionálních pracovišť (ve většině krajských městech - tedy i v Brně). Poradna NRZP ČR v Brně poskytuje své služby odborného sociálního poradenství v Brně v sídle Regionálního pracoviště NRZP ČR pro Jihomoravský kraj na adrese: Cejl 892/32, Brno - reg. č. 2888527

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Poradna NRZP ČR v Brně
542 214 110 poradnabrno@nrzp.cz, brno@nrzp.cz
celkem 1 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz