Banner

Diakonie ČCE - středisko v Brně


církevní právnická organizace

9-268/2003-13586

21.08.2003

1993

48515752

CZ48515752 


549 242 279  

brno@diakonie.cz

brno.diakonie.cz


Česká spořitelna, a.s. 

1344426309/0800 

Správní rada ve složení: Mgr. Lenka Svobodová (předsedkyně, ředitelka střediska), Eva Živná, Hana Prchalová 


Činnost organizace

Brněnské středisko poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům.
Tato podpora a pomoc je zajišťována prostřednictvím jednotlivých sociálních služeb a projektů, které středisko realizuje.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Centrum denních služeb Brno
541 248 401 cdsb@diakoniebrno.cz
Chráněné bydlení Nosislav
737218420 chbn@diakoniebrno.cz
Chráněné bydlení Ovečka
514 141 445 chbo@diakoniebrno.cz
Pečovatelská služba
775 747 281 ps@diakoniebrno.cz
celkem 4 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz