Banner

Centrum Anabell, z. ú.


jiná právní forma

zapsáno v rejstříku ústavů vedeném u Krajského sou

07.10.2002

2002

26606518

CZ 26606518 


542 214 014 

posta@anabell.cz

www.anabell.cz


Sberbank CZ, a.s.  

4200083347/6800 

Jana Sladká Ševčíková, PhDr. Ing. 

ředitelka 


Činnost organizace

Centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání a jiné) i jejich blízkým při řešení problémů, spojených s tímto psychickým onemocněním. 

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Kontaktní centrum Anabell Brno - pomoc osobám s poruchami příjmu potravy
542 214 014 posta@anabell.cz
Linka Anabell - pomoc osobám s poruchami příjmu potravy
848 200 210 posta@anabell.cz
Služby následné péče v Anabell
542214014 posta@anabell.cz
celkem 3 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz