Banner

Bílý kruh bezpečí


spolek

VSC/1-7615/91-R

04.09.1991

1991

47607483


541 218 122, 732 842 664 

bkb.brno@bkb.cz

www.bkb.cz


Česká spořitelna, a. s. 

1937602339/0800 

Mgr. Petra Vitoušová 

prezidentka 


Činnost organizace

Organizace poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům trestné činnosti prostřednictvím sedmi poraden po celé České republice, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména právníci, psychologové, sociální pracovníci a lékaři. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady a psychologickou podporu. Ve velmi závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti případně pozůstalé k soudu, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim další potřebné služby. Všichni poradci absolvují povinný čtyřstupňový speciální výcvik Bílého kruhu bezpečí.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Bílý kruh bezpečí - pobočka Brno
541 218 122, 732 842 664 bkb.brno@bkb.cz
celkem 1 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz